مدرسه‌ی دکترمحمدرضا حافظی (یادبود)

دکترمحمدرضا حافظی، رئیس جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز کشور، نه تنها خود مدرسه ساخت بلکه سازمانی را بنا نهاد که هزاران مدرسه از درونش ساخته شد.

مدرسه‌ی دکترمحمدرضا حافظی (یادبود)

نگاهی بر سردر مدرسه بغض را برگلو می‌آورد. دانش‌آموزان مدرسه‌ی دکترمحمدرضا حافظی عادت داشتند هرساله در هنگام آغاز سال تحصیلی دیدار با سازنده‌ی مدرسه‌ی خود داشته باشند. اما از امسال باید یادش را گرامی بدارند.

دکترمحمدرضا حافظی، رئیس جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز کشور، نه تنها خود مدرسه ساخت بلکه سازمانی را بنا نهاد که هزاران مدرسه از درونش ساخته شد.

سه‌شنبه 21 خردادماه 1398 دکترمحمدرضا حافظی، بزرگ‌مرد مدرسه‌ساز ایران آسمانی شد و دیگر نیست، اما مدرسه‌ی دکترمحمدرضا حافظی و هزاران مدرسه‌ای که با همت ایشان در جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز ساخته شده، هست و فرزندانی را درون خود پرورش خواهد داد که باعث اعتلای ایران‌زمین خواهد شد؛ همان هدفی که دکتر حافظی همواره به آن می‌اندیشید.

یادش گرامی باد.

دکتمحمدرضا حافظی

دکترمحمدرضا حافظی