سخنرانی دکتر محمدرضا حافظی در جشن نخبگان سال 95 (یادبود)

آنچه می‌خوانید صحبت‌های دکترمحمدرضا حافظی، رئیس جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز کشور و عضو هیأت نظار بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در جشن نخبگان سال 95 است که در روز 7 شهریور 1397 برگزار شد.

سخنرانی دکتر محمدرضا حافظی در جشن نخبگان سال 95 (یادبود)

آنچه می‌خوانید صحبت‌های دکترمحمدرضا حافظی، رئیس جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز کشور و عضو هیأت نظار بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در جشن نخبگان سال 95 است که در روز 7 شهریور 1397 برگزار شد. دکترمحمدرضا حافظی، روز سه‌شنبه 21 خرداد 1398 آسمانی شد.

دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در جشن نخبگان به فعالیت های خیرین مدرسه ساز در کشور ووقف عام شدن بنیاد علمی آموزشی قلم چی و فعالیت های خیرخواهانه این بنیاد و تاثیر آموزشی این فعالیت‌ها در رشد و ارتقا سطح علمی کشور اشاره کردند.

ایشان با بیان اینکه بیش از 650 هزار خیر مدرسه ساز در داخل کشور در 20 سال موجودیت خود به فعالیت ادامه می دهد و خیرینی نیز در خارج از کشور داریم که از این امر مهم حمایت می کنند،تاکید کرد: فضیلت دانش و کسب علم به گونه ای است که بالاترین عبادات شمرده می شود چون با علم و دانش می توان داروی سرطانی را کشف کرد و جان هزاران انسان را نجات داد.

دکترمحمدرضا حافظی

دکترمحمدرضا حافظی