آخرین حضور دکتر محمدرضا حافظی در جشن نخبگان سال 97 (یادبود)

آنچه می‌خوانید سخنرانی دکترمحمدرضا حافظی، رئیس جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز کشور و عضو هیأت نظار بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در جشن نخبگان سال 97 است.

آخرین حضور دکتر محمدرضا حافظی در جشن نخبگان سال 97 (یادبود)

آنچه می‌خوانید صحبت‌های دکترمحمدرضا حافظی، رئیس جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز کشور و عضو هیأت نظار بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در جشن نخبگان سال 97 است که در روز 20 مرداد 1397 برگزار شد. دکترمحمدرضا حافظی، روز سه‌شنبه 21 خرداد 1398 آسمانی شد.

دکتر حافظی (رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور) در این مراسم به فعالیت‌های خیرین مدرسه ساز در کشور و وقف عام شدن بنیاد علمی آموزشی قلم چی و فعالیت های خیرخواهانه این بنیاد و تاثیر آموزشی این فعالیت‌ها در رشد و ارتقا سطح علمی کشور اشاره کردند.

ایشان با بیان اینکه بیش از 650 هزار خیر مدرسه ساز در داخل کشور و یک هزار خیر مدرسه ساز در خارج از کشور در امر مدرسه سازی و توسعه فضای آموزشی فعال هستند، تاکید کردند فضیلت دانش و کسب علم از بالاترین عبادات شمرده می شود .وی هم‌چنین افزود:  مجموعه هایی نظیر بنیاد آموزشی، دانشجویان علاقه‌مند و تلاشگری که به دلیل عدم توانایی مالی نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند را شناسایی کرده و بورسیه می‌کند تا این سرمایه‌ها در کشور برکت و اثر وجودی داشته باشند که این راه خداست و مسیر سازندگی است.

رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در عین حال بیان کرد: رهبری نیز بر پدیده مقدس مدرسه سازی و حمایت از امر تحصیل علم و دانش تاکید کرده و آن را امری مقدس و ارزشمند دانسته اند و کشوری که آموزش و پرورش موفقی داشته باشد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز موفق و سربلند خواهد بود.

دکترمحمدرضا حافظی

دکترمحمدرضا حافظی