روزهای باقی‌مانده تا کنکور

در ماراتن کنکور شما به صد متر آخر رسیده اید، «اکنون زمان جابجایی رتبه هاست».

روزهای باقی‌مانده تا کنکور

دوستان کنکوری من سلام

امتحانات نهایی به پایان رسیده و زمان زیادی تا کنکور باقی نمانده است.  با خود فکر کنید که دیگر همه چیز به پایان رسیده و من قادر به آماده سازی کامل خود در این روزهای باقی‌مانده نیستم.

دوستان عزیز اینگونه نیست. برخلاف باور بسیاری از دانش آموزان، زمان باقی ‌مانده نه تنها کم و بی فایده نیست بلکه بسیار ارزشمند و تاثیرگذار می باشد. در ماراتن کنکور شما به صد متر آخر رسیده اید، «اکنون زمان جابجایی رتبه هاست». بنابرین برای کسب موفقیت مانند یک دونده مارتن عمل کنید که در مسافت‌های انتهایی تمام توان و انرژی خود را در پاه‌های خود جمع می‌کند و با یک تلاش غیرقابل وصف می‌دود تا به موقع به خط پایان برسد. دوستان عزیز شما نیز در این روزهای پایانی تمام انرژی خود را به کار ببندید و با تمرکز بر روی نقاط قوت، مهارت کنکور دادن را با روش سه روز یکبار در خود تقویت کنید.

برنده ها همیشه لحظه آخر مشخص می‌گردند.