من آنم که دانم

پس از ماه‌ها تکرار و تمرین و تلاش، حالا به نقطه‌ای با مختصات واقعی خودت رسیده‌ای.

من آنم که دانم

پس از ماه‌ها تکرار و تمرین و تلاش، حالا به نقطه‌ای با مختصات واقعی خودت رسیده‌ای. یادآوری حال‌وهوای گذرگاه‌ها و پیچ‌وخم تلاشی هدفمند، به تو احساس خوب رضایت می‌دهد.

حالا دیگر، دانش خام کتاب‌های درسی، با گذر از بازیابی‌ها و ارزیابی‌های پیوسته، به توانایی تحلیل و داوری و درک عمیق‌تر و علمی‌تر ارتقا یافته است. امروز در میدان جمع‌بندی با کسب مهارت‌های لازم با شناخت از موقعیت واقعی خود به آرامش پایداری رسیده‌ای. تو همان شده‌ای که می‌خواستی، با همه‌ی داشته‌ها و نداشته‌هایت. به‌قول سعدی «من آنم که دانم».

این حد آگاهی از خود، تو را برای عبور از خط پایان، آماده و امیدوار نگه می‌دارد.