کنکور 98

تحلیل بازخورد و هیجان کشف نقاط قوت

زحمت و تلاش پراکنده، هم موجب کاهش بهره‌روی شما می‌شود و هم تمرکز حواس شما را به هم می‌ریزد.

تحلیل بازخورد و هیجان کشف نقاط قوت

برنامه‌ریزی و طبقه‌بندی اولویت‌ها در این روزهای باقی‌مانده تا کنکور اهمیتی به‌مراتب بیشتر دارد. زحمت و تلاش پراکنده، هم موجب کاهش بهره‌روی شما می‌شود و هم تمرکز حواس شما را به هم می‌ریزد.

تحلیل بازخورد، باارزش‌ترین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید عمیق‌ترین نقاط قوت خود را بشناسید و انرژی جسمی و ذهنی خود را بازیابید و بین اختصاصی‌ها و عمومی‌ها تعادل ایجاد کنید. همچنین با مهندسی تدریجی یا جزءبه‌جزء، نقاط ضعف احتمالی خود را برطرف سازید و روزهای سخت را به‌راحتی پشت سر بگذارید.

فراموش نکنید که این‌ها همه به برنامه‌ریزی قبلی نیاز دارد. قبل از شبیه‌سازی هر آزمون بنویسید که انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد و در پایان، نتیجه را با جزءبه‌جزء انتظارات خود مقایسه کنید. تحلیل بازخورد به شما نشان می‌دهد درباره‌ی چه درسی به تمرکز بیشتری نیاز دارید و چه سؤالاتی دارید که می‌خواهید در آزمون بعدی به جواب آن‌ها برسید.

ارزشمندترین نقطه‌قوت شما همین وضوح و شفافیتی است که با تمرین و تکرار بازخورد‌گرفتن به دست می‌آورید. کشف نقاط قوت با تحلیل بازخورد، بزرگ‌ترین دستاورد شما خواهد بود. تحلیل بازخورد برای به‌کاربستن آن چیزی است که به دست می‌آورید و این بسیار مهم است. به‌گفته‌ی اندیشمندی بزرگ، مطالعه‌کردن و عمل‌نکردن، مانند شخم‌زدن و بذرنپاشیدن است. تحلیل بازخورد، بذری است که برای برداشتن گام بعدی (کشت آتی) ضرورت قطعی دارد.