هدف‌گذاری را در دوره‌ی جمع‌بندی تمرین کنید

هدف‌گذاری یعنی اینکه با عدد و رقم بدانید که قرار است در هر درس چه نتیجه‌ای را به دست آورید.

هدف‌گذاری را در دوره‌ی جمع‌بندی تمرین کنید

هدف‌گذاری یعنی اینکه با عدد و رقم بدانید که قرار است در هر درس چه نتیجه‌ای را به دست آورید. وقتی نتایج خود را در آزمون‌های گذشته بررسی می‌کنید، جایگاهتان در هر درس مشخص می‌شود. با توجه به چند از ده خود در هر درس می‌توانید هدف مشخصی برای هریک از آن‌ها در نظر بگیرید.

در بستر هدف‌گذاری دقیق است که می‌توانید روش‌های مدیریت زمان را اجرا کنید و با آرامشی که از هدف‌گذاری واقع‌بینانه به دست می‌آورید در جلسه‌ی آزمون حداکثر استفاده را از دانش خود می‌کنید. این هدف‌گذاری را در هر آزمون سه‌روزیک‌بار انجام دهید و به‌تدریج اهداف خود را ارتقا بخشید و در هفته‌های پایانی آن را تثبیت کنید.