کنکور 98

روش سه‌روزیک‌بار را با سماجت ادامه دهید

در این روزها در صحبت با دانش‌آموزان، چندین بار با این جمله مواجه شده‌ام: «احساس می‌کنم بیشتر به خواندن درس‌ها نیاز دارم تا آزمون‌دادن!»

روش سه‌روزیک‌بار را با سماجت ادامه دهید

در این روزها در صحبت با دانش‌آموزان، چندین بار با این جمله‌ مواجه شده‌ام: «احساس می‌کنم بیشتر به خواندن درس‌ها نیاز دارم تا آزمون‌دادن!»

فراموش نکنید که الزاماً آن چیزی را که احساس می‌کنید، همان کار درستی نیست که باید انجام بدهید. آزمون‌دادن محاسن زیادی دارد که یکی از آن‌ها نشان‌دادن خود واقعی‌تان به شماست. زمانی که خودتان را همان‌ گونه که هستید می‌بینید، می‌توانید تصمیم‌های بهتر و مؤثرتری بگیرید.

دوره‌ی جمع‌بندی زمان انجام‌دادن همه‌ی کارها نیست و باید به سراغ بهترین کارها بروید. آزمون‌دادن، بهترین کاری است که به شما کمک می‌کند تا بهترین کارها را برای خود انتخاب کنید.

کمی استقامت داشته باشید و آزمون‌دادن به روش سه‌روزیک‌بار را با سماجت ادامه دهید.