کنکور 98

بی‌دقتی باعث افزایش تعداد پاسخ‌های اشتباه خواهد شد

یکی از عوامل افت تراز، بی‌دقتی در جلسه‌ی آزمون می‌باشد که این بی‌دقتی باعث افزایش تعداد پاسخ‌های اشتباه خواهد شد.

بی‌دقتی باعث افزایش تعداد پاسخ‌های اشتباه خواهد شد

یکی از عوامل افت تراز، بی‌دقتی در جلسه‌ی آزمون می‌باشد که این بی‌دقتی باعث افزایش تعداد پاسخ‌های اشتباه خواهد شد. برای پیشگیری و رفع این مورد در قدم اول بایستی نوع پاسخ‌های اشتباه را شناسایی کنید. برای این کار بعد از اتمام آزمون، دفترچه‌ی سوال را بررسی و تحلیل کنید. سوالات سطح ساده و دام‌دار اولین گروه از همان سوالاتی هستند که حتماً با بی‌دقتی کردن نتوانسته‌اید پاسخ صحیح را پیدا کنید.

قدم دوم پیدا کردن دلیل اشتباه و طبقه‌بندی این دلایل برای یافتن راه‌حل است. به چند مورد از این دلایل و راه‌حل‌های متناسب دقت کنید:

  • 1. عدم توجه به متن کامل صورت سوال: تابه‌حال برایتان پیش آمده است که صورت سوال با فعل «نیست» تمام شده باشد ولی شما بدون توجه دقیق آن را «است» بخوانید؟! پس هنگام خواندن صورت سوال، جمله را تا انتها و بادقت بخوانید.

  • 2. داده‌ها و خواسته‌ها: در یک سوال یا مساله، طراح سوال همواره تعدادی داده در اختیار شما قرار داده و یک یا چند خواسته از شما دارد. برای این‌که بر محتوای سوال اشراف کامل داشته باشید، هنگام خواندن صورت سوال «زیرِ داده‌ها» و «دورِ خواسته‌ها» خط بکشید و نشان‌دار کنید.

  • 3. انتخاب صحیح‌ترین گزینه: در مواجهه با چهار گزینه مطرحی در سوال باید صحیح‌ترین گزینه‌ی موجود را انتخاب کنید. شاید دو گزینه هم بتوانند شامل جواب باشند ولی همواره مدنظر ما صحیح‌ترین و کامل‌ترین گزینه خواهدبود. لذا در زمان مجاز برای هر سوال هر چهار گزینه را با دقت بخوانید و سپس تصمیم بگیرید.

  • 4. کلمات کلیدی: دام آموزشی را معمولاً در سوالاتی می‌توان دید که صورت سوال یا گزینه‌ها کلماتی کلیدی و یا گمراه‌کننده دارند. به یک مثال ساده دقت کنید: در سوال فیزیک داده‌ها را با یک واحد (یکا) یکسان داده است ولی پاسخ نهایی را با واحدی تبدیل شده خواسته است.

  • 5. ترتیب گزینه‌ها: در صورت سوال ترتیب و شماره‌ی گزینه‌ها همیشه چیدمان یکسانی ندارد. لذا بایستی هنگام انتخاب گزینه در تک‌تک سوالات به شماره‌ی گزینه دقت کنید.

  • 6. تکمیل پاسخ‌برگ: در پر کردن گزینه‌ها در پاسخ‌برگ باید دقت کنید. هیچ‌گاه تکمیل پاسخ‌برگ را به انتهای زمان آزمون موکول نکنید. بعد از پاسخ‌گویی به هر سوال گزینه‌ی مدنظر را در پاسخ‌برگ پر کنید. پرش از روی سوالات یا انتخاب گزینه‌ی غلط در اثر عجله کردن درصد خطا را افزایش می‌دهد. پس از پاسخ‌گویی بسته‌های ده‌تایی سوالات را کنترل کنید.