کنکور 98

قدم به قدم تا پیروزی

بارها گفته شده و شنیده‌اید که برای موفقیت در کنکور هر روز مهم است و باید برای تک‌تک روزها برنامه داشته باشید.

قدم به قدم تا پیروزی

بارها گفته شده و شنیده‌اید که برای موفقیت در کنکور هر روز مهم است و باید برای تک‌تک روزها برنامه داشته باشید. ولی در روش سه روز یک‌بار حتی ساعت‌ها هم مهم می‌شود. اینکه تویِ دانش‌آموز در هر ساعت از این نیم‌روز چه درسی را چگونه بخوانی تا به نتیجه برسی مهم است. اینکه چه تصمیمی بگیری و آن را بتوانی اجرایی کنی یا نه مهم است و این مهم‌های ناشی از این روش تاثیر مثبت در نتیجه‌ی نهایی دارد.

با گذشت چندین آزمون از پروژه‌ی جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار در کارنامه‌ی دانش‌آموزان تفاوت هایی به چشم می‌خورد که پیشرفت را به رخ می‌کشد:

  • کاهش فاحش تعداد غلط‌ها

  • افزایش چند از ده درس‌ها و چند از ده کل

  • کاهش تعداد سوالات سفید

  • شناسایی درس‌های چالشی اصلی و پیشروی آن ها با برنامه‌ای روزانه

  • شناسایی درس‌های قوی و تمرکز روی آن‌ها برای حفظ وضعیت با تست‌زنی

  • از بین رفتن اختلاف زیاد بین درصدها

  • حذف درس‌های منفی

و این‌ها قدم‌هایی آهسته و پیوسته به سمت پیروزی هستند.