چگونه دانش‌آموز موفقی باشیم؟ (2) روش مطالعه داشته باشد

تعیین برنامه و روش کار در هر کاری لازم و ضروری است. شرط اول موفقیت در تحصیل داشتن برنامه و روش مطالعه است.

چگونه دانش‌آموز موفقی باشیم؟ (2)  روش مطالعه داشته باشد

تعیین برنامه و روش کار در هر کاری لازم و ضروری است. شرط اول موفقیت در تحصیل داشتن برنامه و روش مطالعه است. یعنی برای عملکردتان یک برنامه‌ی کلی داشته باشید، برای هر روزتان یک برنامه‌ی مطالعاتی روزانه تنظیم کنید. برای وضعیت هر درستان هدف‌گذاری کنید و مهم‌تر از همه روش مطالعه‌ی هر درس را بلد باشید.

اینکه گفته می‌شود روش مطالعه‌ی هر درس را بلد باشید یعنی نحوه‌ی خواندن کتاب درسی، نحوه و زمان مطالعه‌ی جزوه‌ی دبیر، زمان و تعداد حل مسئله، تعداد و فواصل زمانی مرور مبحث، شیوه‌ی تست‌زنی و... برای هر درس به اقتضا و پیروی از ویژگی‌های آن درس مشخص باشد.

باید توجه کنید روش مطالعه‌ی درس‌های عمومی با اختصاصی تفاوت دارد و در بین دروس اختصاصی نیز قطعاً روش مطالعه‌ی ریاضی با شیمی متفاوت است.

ویژگی‌ها و توانایی‌های دانش‌آموز نیز یک عامل موثر در این تفاوت است. با توجه به این موارد باید با روش آزمون و خطا برای هر درسی بهترین و کارآمدترین روش مطالعه را برگزینید تا با کمک آن یادگیری هر درس به حد اعلای خود برسد.