کنکور 98

احساس فراموشی کاذب

با نزدیک شدن به کنکور ممکن است احساس فراموشی افزایش پیدا کند و نگرانی ناشی از این احساس کاذب می‌تواند باعث افت راندمان شما هنگام جمع‌بندی دروس شود.

احساس فراموشی کاذب

با نزدیک شدن به کنکور ممکن است احساس فراموشی افزایش پیدا کند و نگرانی ناشی از این احساس کاذب می‌تواند باعث افت راندمان شما هنگام جمع‌بندی دروس شود. این حس فراموشی یک حس کاذب است. اگر مبحث خوب یادگرفته شده و تست‌زنی هم برای آن انجام گرفته باشد، آن مطلب در ذهن تثبیت شده و با مروری سریع کاملا یادآوری می‌شود. مغز نمی‌تواند مبحثی را که به خوبی آموخته فراموش کند. مگر شما جدول ضرب را فراموش می‌کنید؟! قطعا نه چون در ذهن به خوبی تثبیت شده است. پس در دوران جمع‌بندی در کنار کنکورهای سه روز یک‌بار به تثبیت مباحث بپردازید و نسبت به این احساس کاذب فراموشی بی‌اهمیت باشید.

راهکارهایی برای رهایی از احساس فراموشی کاذب:

1_تعدادی تست هم سطح کنکور از مبحثی که احساس می‌کنید فراموش کردید بزنید. خواهید‌دید که مباحث به خوبی در ذهنتان مانده و اگر مبحث کوچکی فراموش شده باشد با این کار بازیابی خواهد شد.

2_آخرین تایم مطالعاتی هرروزتان را به بازخوانی نکات کنکور و آزمون‌ها و نکاتی که در حاشیه‌ی کتاب‌هایتان نوشته‌اید اختصاص دهید. با این کار هرروز می‌توان با یک تایم نیم‌ساعته چندین نکته‌ی مهم را مرور کرد.

3_اهمیت به کنکور سه روز یک‌بار:

شما طی کنکورهای سه روز یک‌بار هر سه روز مهم‌ترین سوالات و نکاتی که در کنکورهای اخیر مطرح شده را تمرین می‌کنید و این به معنایِ مرور و بازیابی مباحث هر سه روز یک‌بار است.

4_تورق سریع در دو مرحله انجام می‌گیرد:

مرحله‌‌ی اول: هنگامی که می‌خواهید فصلی را در دوران جمع‌بندی مرور کنید ابتدا فصل قبل از آن فصل را هم که قبلا مرور شده تورق سریع کنید و سپس فصل جدید را مرور کنید. مثلا در درس فیزیک قبل از مرور فصل 3 اول فرمول‌ها و نکات فصل 2 را با تورق سریع مرور کنید.

مرحله‌ی دوم: حداقل 3 روز مانده به کنکور را به تورق سریع کلیه‌ی دروس و به‌ویژه دروس حفظی اختصاص دهید.

با انجام این راهکارها از احساس فراموشی کاذب رها خواهید شد.