پربازده‌ترین روش جمع‌بندی

بهترین و پربازده‌ترین روش برای جمع‌بندی، روش سه روز یک‌بار است که شامل دو مرحله‌ی خودآزمایی و تحلیل آزمون می‌باشد.

پربازده‌ترین روش جمع‌بندی

بهترین و پربازده‌ترین روش برای جمع‌بندی، روش سه روز یک‌بار است که شامل دو مرحله‌ی خودآزمایی و تحلیل آزمون می‌باشد.

الف: خودآزمایی به شیوه‌ی آزمون دادن

در این روش، شما زمان خود را به دوره‌های سه روزه تقسیم می‌کنید و صبح روز اول را آزمون می‌دهید. البته این آزمون باید یک کنکور جامع باشد که بهتر است از سؤالات کنکور سال‌های گذشته بوده و در صورت امکان، همه‌ی شرایط کنکور نیز در آن شبیه‌سازی شود.

ب: تحلیل آزمون

بخش مهم‌تر در مرحله‌ی جمع بندی، همین بخش است. پس از یک استراحت کوتاه، آزمون خود را سؤال به سؤال (در هر درس) تحلیل کنید و در یک برگه، مبحث‌هایی از هر درس را که غلط جواب داده یا نتوانسته‌اید پاسخ دهید، یادداشت کنید. اکنون باید برای مدت زمان باقیمانده، یک برنامه‌ی جامع بنویسید.

 برای انجام این کار، ابتدا در هر درس، یک اولویت مهم را معین کنید و در برنامه‌ریزی خود قرار دهید و برای هر دو گروه درس‌های عمومی و اختصاصی حتماً وقت کافی بگذارید. برنامه‌ریزی را به صورت دقیق انجام دهید (چه مبحثی، کدام منبع و... ) و در زمان اجرای برنامه، نگران ضعف و دوره‌ی مطالب نباشید؛ چون هر ضعفی که داشته باشید، به طور حتم در آزمون بعد، معین خواهد شد. با اعمال این شیوه و آزمون‌هایی که شما برای سنجش خود انجام می‌دهید، هم مرور بسیار خوبی خواهید داشت و نیز با حذف مطالبی که مطمئنید تسلّط کامل به آن‌ها دارید، وقت بیشتری برای مرور دیگر موضوعات و درس‌هایی دارید که در آنها احساس ضعف بیشتری می‌کنید.