مزیت‌های اجرای روش سه روز یک‌بار

به طور قطع از هر مبحث، دست‌کم به یک سؤال پاسخ خواهید داد. انجام این کار سبب می‌شود که اطلاعات شما در تمام بحث‌های اختصاصی و عمومی سنجیده شود.

مزیت‌های اجرای روش سه روز یک‌بار

مرور همه‌ی مطالب: در یک آزمون استاندارد، اغلب از تمام مبحث‌ها، دست‌کم یک سؤال وجود خواهد داشت و اگر چنین هم نباشد، در چند آزمونی که شما انجام خواهید داد، به طور قطع از هر مبحث، دست‌کم به یک سؤال پاسخ خواهید داد. انجام این کار سبب می‌شود که اطلاعات شما در تمام بحث‌های اختصاصی و عمومی سنجیده شود.

  • رفع اشکال عمده و عدم اتلاف وقت: در این روش، هر بار که آزمون می‌دهید بخشی از اشکال‌های شما برطرف می‌شود و هر بار، در مقایسه با دفعه‌ی گذشته، آمادگی شما بالاتر می‌رود. درضمن، چون مطالبی را که می‌دانید درست پاسخ خواهید داد، دیگر وقتی برای مطالعه‌ی آن‌ها سپری نخواهید کرد، بنابراین وقتتان تلف نمی‌شود.

  • تمرین مهارت‌های آزمون دادن: به‌طورحتم تا زمانی که در شرایط آزمون‌های مشابه کنکور قرار نگرفته باشید، متوجه نخواهید بود که داشتن اطلاعات کافی برای پاسخ‌گویی به سؤال کافی نیست و باید با مهارت‌های آزمون دادن آشنا بوده و آن ها را به کار ببندید. این مهارت‌ها، نیازمند تمرین هستند و تنها راه آموختن آن‌ها، تجربه کردن است. در این روش شما این مهارت‌ها را هر سه روز یک‌بار تمرین می‌کنید.