کنکور 98

آزمایشی جالب با الکتریسیته ساکن

در این فیلم،با بادکنک و یک پلاستیک (بسیار بسیار ضخیم و سبک) یک آزمایش جالب انجام می‌شود.(در این آزمایش پلاستیک و بادکنک هردو به کمک مو باردار (الکتریسیته ساکن) می‌شوند. سپس پلاستیک به هوا فرستاده می

آزمایشی جالب با الکتریسیته ساکن

در این فیلم،با بادکنک و یک پلاستیک (بسیار بسیار ضخیم و سبک) یک آزمایش جالب انجام می‌شود.(در این آزمایش پلاستیک و بادکنک هردو به کمک مو باردار (الکتریسیته ساکن) می‌شوند. سپس پلاستیک به هوا فرستاده می‌شود و بادکنک زیر آن قرار می گیرد، چون هر دود باردار هستن،در نتیجه هم دیگر را دفع می‌کنند و پلاستیک به صورت جالب در هوا معلق می‌ماند.)

فایل های ضمیمه

آزمایشی جالب با الکتریسیته ساکن