قیمت کتب مقاطع مختلف تحصیلی اعلام شد

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن اعلام قیمت کتاب‌های درسی در سال جدید، از کاهش ابعاد چهار جلد از کتاب‌های دوره ابتدایی با هدف کاهش وزن کیف دانش آموزان خبر داد.

قیمت کتب مقاطع مختلف تحصیلی اعلام شد

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزشی ضمن اعلام قیمت کتاب های درسی در سال جدید، از کاهش ابعاد چهار جلد از کتاب‌های دوره ابتدایی با هدف کاهش وزن کیف دانش آموزان خبر داد.

علی باقرزاده اظهار داشت: قیمت کتب درسی دوره ابتدایی از ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۲۷ هزار تومان متغیر است.

وی تصریح کرد: قیمت کتاب‌های پایه اول ابتدایی ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان، پایه دوم ۱۷ هزار و۵۰۰ تومان، پایه سوم ۲۲ هزار و۱۰۰ تومان، پایه چهارم ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان، پایه پنجم ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و پایه ششم ابتدایی نیز ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

باقرزاده افزود: همچنین قیمت کتب دوره اول متوسطه ۴۵ هزار تومان است. قیمت کتب درسی پایه هفتم ۴۵ هزار تومان، پایه هشتم ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان و پایه نهم ۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.

وی میانگین قیمت کتب درسی متوسطه دوم به انضمام کتب فنی و کاردانش را نیز نزدیک به ۵۰ هزار تومان اعلام و اظهار کرد: قیمت کتب پایه دهم حدود ۴۷ هزار تومان، رشته تجربی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، رشته ریاضی ۴۹ هزار و ۱۰۰ تومان و رشته انسانی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان است.

این مسئول آموزش و پرورش ادامه داد: میانگین قیمت کتب پایه یازدهم و دوازدهم نیز ۵۰ هزار تومان است و کتب دوره فنی کاردانش نیز برای هر رشته با توجه به تعداد کتاب ها متفاوت است.

باقرزاده همچنین در پایان در خصوص کاهش ابعاد کتب درسی نیز عنوان کرد: این طرح بر کاهش میزان ضایعات کاغذ موثر است و چاپ و انتشار این کتب در قطع وزیری سبب کاهش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰ تن کاغذ ضایعاتی خواهد شد.

منبع :