حدنصاب ارزیابی تخصصی دکتری در 5 دانشگاه کاهش یافت

بر اساس مذاکره 5 دانشگاه و یک پژوهشگاه، حد نصاب برای ارزیابی تخصصی از داوطلبان دکتری کاهش یافت.

حدنصاب ارزیابی تخصصی دکتری در 5 دانشگاه کاهش یافت

بر اساس مذاکره ۵ دانشگاه و یک پژوهشگاه، حد نصاب برای ارزیابی تخصصی از داوطلبان دکتری کاهش یافت.

به گزارش روز دوشنبه سازمان سنجش آموزش کشور، حد نصاب در برخی از کد رشته محل‌های دانشگاه‌های شهد بهشتی، علامه طباطبایی، کاشان، گنبد کاووس، خلیج فارس (بوشهر) و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال جاری کاهش یافت.
حدنصاب نمره برخی از رشته‌های تحصیلی برای ارزیابی در آزمون ورودی دوره دکتری کاهش یافت.
دانشگاه‌های یاد شده طی مذاکره با سازمان سنجش آموزش کشور، حد نصاب را در برخی رشته‌های خود پایین‌تر آوردند تا داوطلبان بیشتری در فرایند ارزیابی تخصصی شرکت کنند.
کارنامه نتیجه انتخاب رشته این دسته از متقاضیان با توجه به حدنصاب جدید، اصلاح شد و بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
این داوطلبان باید با توجه به کارنامه اصلاح شده جدید همچنین بر اساس برنامه زمانی انجام مصاحبه به دانشگاه‌های مورد نظر مراجعه کنند. سازمان سنجش هفته گذشته نیز اسامی تعدادی از داوطلبان را برای شرکت در ارزیابی تخصصی دانشگاه‌ها منتشر کرد.

منبع :