کنکوری‌ها ازکدام امکان کانون برای انتخاب رشته استفاده می‌کنند؟

با توجه به نزدیک شدن به کنکور سراسری و لزوم کسب اطلاع و آگاهی دانش آموزان از رشته‌های دانشگاهی و چگونگی انجام بهترین انتخاب رشته ، در آزمون 17 خرداد امکاناتی که کانون در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد

کنکوری‌ها ازکدام امکان کانون برای انتخاب رشته استفاده می‌کنند؟

با توجه به نزدیک شدن به کنکور سراسری و لزوم کسب اطلاع و آگاهی دانش آموزان از رشته های دانشگاهی و انجام بهترین انتخاب رشته ، در آزمون 17 خرداد امکاناتی که کانون برای این امر در اختیار دانش آموزان قرار می دهد ، معرفی شده و سوال زیر از آنان پرسیده شده است:

از كدام امكانات كانون برای انتخاب رشته بيش تر استفاده خواهيد كرد؟

در جدول زیر گرایش ترازهای مختلف به این سوال را مشاهده می کنید:

کنکوری‌ها ازکدام امکان کانون برای انتخاب رشته استفاده می‌کنند؟

همان طور که در جدول قابل مشاهده است ، 4 امکان اصلی کانون که برای انجام بهترین انتخاب رشته به دانش آموزان کمک می کند ، معرفی شده اند.

حدود نیمی از دانش آموزان دختر و پسر ، سایت کانون را به عنوان اصلی ترین مرجع خود برای انتخاب رشته معرفی کرده اند.

هم چنین 35 درصد دختران و 30 درصد پسران نیز ، استفاده از مشاوره ی پشتیبان را به عنوان عامل دوم معرفی کرده اند. گرایش های بعدی دانش آموزان به ترتیب به مجله آزمون و یادگار ماندگار تعلق دارد.

نکته جالب اینکه ترازهای برتر ، گرایش بیشتری به استفاده از سایت کانون به عنوان مرجع اصلی انتخاب رشته دارند و هر چه ترازها کاهش پیدا می کند ، گرایش دانش آموزان به استفاده از مشاوره ی پشتیبان افزایش پیدا می کند.

لازم به ذکر است کنکوری ها می توانند به طور همزمان از هر 4 امکانی که نامبرده شد استفاده کرده و به فراخور وضعیت خود از هرکدام استفاده نمایند.

سایت کانون در تمامی طول سال ، علی الخصوص ایام نزدیک به کنکور و انتخاب رشته ، به طور روزانه بخش های متنوعی را برای دانش آموزان و اولیاء آنان تدارک دیده است تا بتوانند با مراجعه به سایت و مطالعه این بخش های متنوع ، کلیه اطلاعات موردنیاز خود را کسب نمایند.

پیشنهاد می کنیم مطالعه این مطالب را صرفا به زمان انتخاب رشته موکول نکرده و از هم اکنون اطلاعات موردنیاز خود را از مراجعی که نامبرده شد ، آغاز نمایید.