کنکور 98

خلاصه نکات تاریخ هنر ایران- فصل سیزدهم

خلاصه نکات مربوط به درس تاریخ هنر ایران، مبحث هنر و تمدن ایران در سده‌های دوازدهم و سیزدهم ، منطبق با مباحث آزمون 7 تیر دهم و دوازدهم هنرستان

خلاصه نکات تاریخ هنر ایران- فصل سیزدهم

هنر و تمدن ایران در سده‌های دوازدهم و سیزدهم


- دولت­های سده­های 12 و 13 هجری در ایران : افشاریه، زندیه و قاجاریه

- محل حکمرانی نادر به عنوان نمونه­ی مشخص معماری افشاریه با تاثیرپذیری از معماری هند ساخته شد.

- ویژگی­های مکتب گل (مکتب زند):                   

1- در دوره­ی زندیه در شیراز پدید آمد.

2- بیش­ترین توجه به نقاشی­های گل و مرغ و نقاشی زیرلاکی

3- دربردارنده­ی جنبه­های مختلف با موضوعات متنوع

4- دربردارنده­ی نقاشی­های رنگ و روغنی با ابعاد بزرگ، نقاشی­های لاکی و روغنی و گل و مرغ

- ویژگی­های هنر قاجاریه:

1- برخوردار از سنت انتقالی میراث هنری صفویه از طریق زندیه

2- شیوه­ی نگارگری و نقاشی هماهنگ با فضای معماری و گرایش به شکوه و جلال ظاهری

3- تلفیق نقاشی و معماری به ویژه در کاشی­کاری بناها

4- خوش­نویسی بیش­تر به شیوه­ی نستعلیق به شکل سیاه مشق و یا نگارش مناسب برای چاپ سنگی

5- شکل­گیری نقاشی قهوه­خانه­ای (خیالی­سازی)

- ویژگی­های نقاشی قهوه­ خانه­ ای:                 

1- با گرایش به مضامین مذهبی و حماسی در شکل­های پرده­ای، نقاشی و نقاشی دیواری در مکان­های عمومی

2- به روش رنگ و روغن

3- بیان چند واقعه در کنار یک­دیگر در مفهومی داستان­گونه


سعید کمالو