خواب ناکافی به سلامت روان دانشجویان آسیب می‌زند

نتایج اولیه یک مطالعه نشان می‌دهد که میان خواب ناکافی و علائم آسیب به سلامت روان در دانشجویان از جمله دانشجویان سال اولی عضو تیم ورزشی دانشگاه ارتباط مستقیم وجود دارد.

خواب ناکافی به سلامت روان دانشجویان آسیب می‌زند

نتایج اولیه یک مطالعه نشان می‌دهد که میان خواب ناکافی و علائم آسیب به سلامت روان در دانشجویان از جمله دانشجویان سال اولی عضو تیم ورزشی دانشگاه ارتباط مستقیم وجود دارد.

نتایج این مطالعه که توسط محققان دانشگاه آریزونا در آمریکا بر روی ۱۱۰ هزار و ۴۹۶ دانشجو انجام شد، نشان می‌دهد که خواب ناکافی با تمام متغییرهای سلامت روان ارتباط دارد.

این مطالعه نشان داد که با هر شب خواب ناکافی، خطر تجربه علائم آسیب به سلامت روان به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به طوریکه خطر ابتلا به حالت افسردگی، ناامیدی، خشم، اضطراب، میل آسیب به خود، مشکلات عملکردی و ایده خودکشی را به ترتیب ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۴، ۲۵، ۲۵، ۲۸و ۲۸ درصد افزایش می‌دهد.

بر اساس توصیه انجمن پزشکی خواب آمریکا، بزرگسالان ۱۸ ساله و بزرگتر باید شبی ۷ ساعت یا بیشتر بخوابند. با این وجود خواب ناکافی در میان دانشجویان و به ویژه درمیان دانشجویان عضو تیم‌های ورزشی دانشگاه رایج است.

یک مطالعه بر روی دانشجویان عضو تیم ورزشی یک دانشگاه نشان داد که ۳۹ درصد از آنها به طور منظم کمتر از ۷ ساعت در شب می‌خوابند.

خلاصه‌ای از نتایج این تحقیق در مجله Sleep منتشر شده است.