سودوکو تصویری(23)

سودوکو تصویری - سودوکو برای کودکان - چه فایده ای دارد و چه تأثیری بر مغز می‌گذارد؟ آیا این جمله که سودوکو به بالارفتن آی کیوی انسان منجر می‌شود درست است

سودوکو تصویری(23)

 

بچه های عزیز😍، تصویر بالا👆را کامل کنید و برایمان بفرستید.
لطفا پاسخ های خود را به آدرس پایین👇ارسال فرمایید.

کانال پیش و اول‌دبستان