کنکور 98

نکات درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

اشکال، یکی از ابزارهای پرکاربرد کپتیویت هستند که در حالت معمولی غیرتعاملی می‌باشند. با تبدیل هر یک از اشیاء به دکمه می‌توان آن‌ها را به‌صورت تعاملی ایجاد کرد.

نکات درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

l درج شکل (Shapes):

اشکال، یکی از ابزارهای پرکاربرد کپتیویت هستند که در حالت معمولی غیرتعاملی می‌باشند. با تبدیل هر یک از اشیاء به دکمه می‌توان آن‌ها را به‌صورت تعاملی ایجاد کرد.

هر یک از اشکال موجود در جعبه ابزار Shapes را می‌توان با فعال کردن گزینة Use As Button به یک شیء تعاملی دکمه تبدیل کرد.

l درج دکمه (Button) و شیء ماوس (Mouse)

برای درج دکمه از ابزار Interaction گزینه Button را اجرا کنید ولی اگر از خروجی swf پوسته گرافیکی استفاده کردید به جای دکمه، ناحیه کلیک کردنی (Click Box) درج کنید.

از شیء ماوس برای راهنمایی کاربر به کلیک روی دکمه استفاده می‌شود. این شیء در زمان فیلم‌برداری نیز قابل استفاده است.

درج ناحیه بزرگ‌نمایی (Zoom Area)

گزینة Zoom Area در ابزار Object قرار دارد. این ابزار دارای دو بخش زیر است:

1- Zoom Source: منطقه‌ای است که بزرگ‌نمایی روی آن اتفاق می‌افتد.

2- Zoom Destination: منطقه‌ای است که بزرگ‌نمایی در آن منطقه مشاهده می‌شود.

مقدار بزرگ‌نمایی بستگی به اندازه Zoom Destination دارد.

کادر محدوده بزرگ‌نمایی در زمان اجرا دیده می‌شود، برای عدم نمایش آن باید مقدار Width را برای هر دو بخش صفر کنید.

به نکات زیر توجه داشته باشید.

 در صورت عدم مشاهده خط زمان (TimeLine) گزینه مربوط را از منوی window فعال کنید. مطابق آنچه در نرم‌افزار ProShow گفته شد، در TimeLine تمام اشیای موجود در اسلاید، مدت زمان نمایش هر یک از اشیاء و ترتیب آن‌ها قابل کنترل است.

 برای این‌که فیلم را به دو بخش تقسیم کنید ابزار Split را به‌کار گیرید و می‌توانید بین دو تکه فیلم، جلوه‌گذار درج نمایید.

ابزار Trim برای برش زدن بخشی از فیلم به‌کار می‌رود.

  • - پیش آزمون

به آزمونی که قبل از آموزش انجام می‌شود، پیش آزمون می‌گویند. ابتدا پیش آزمون، سپس عمل آموزش و در پایان آزمون نهایی انجام می‌شود.

- تولید و نشر پروژه

پس از اتمام کار در کپتیویت باید پروژه را برای اجرا و نشر آماده کرد. بدین منظور از منوی Edit گزینة Perferences را انتخاب کنید. برای ساخت پروژه با اجرای خودکار(Autorun) در بخش Start & End گزینة Autoplay را انتخاب و در قسمت Preloader یک پرونده swf را برای نمایش ابتدای پروژه انتخاب نمایید. سپس از منوی File گزینة Publish as را انتخاب و پس از تعیین قالب خروجی دکمه Publish را اجرا کنید.--