تست‌های تالیفی فصل اول شیمی 3 به صورت جمع بندی

تست‌های تالیفی فصل اول شیمی 3 به صورت جمع بندی....

تست‌های تالیفی فصل اول شیمی 3 به صورت جمع بندی

دانش آموزان عزیز سلام.

تست های تالیفی فصل اول شیمی 3 به صورت جمع بندی به پیوست ارسال گردید که پاسخنامه آن نیز در همان فایل موجود می باشد.

گردآورنده:علی جدی

آدرس کانال دوازدهم ریاضی: https://t.me/riyazikanoon