جزوه جمع بندی شیمی مبحث ترکیبات و ساختار ها

جزوه جمع بندی شیمی مبحث ترکیبات و ساختار ها.......

جزوه جمع بندی شیمی مبحث ترکیبات و ساختار ها

کنکوری ها درود...

جزوه ی ارسالی پیرو مبحث ترکیبات و ساختار های مشترک بین نظام قدیم و نظام جدید می باشد.

گردآورندگانِ: فرزاد رضایی و پیام هاشم زاده

آدرس کانال دوازدهم ریاضی : https://t.me/riyazikanoon