برنامه ویژه جمع‌بندی ویژه منحصرا زبان

داوطلبین گروه منحصراً زبان می‌توانند برنامه هماهنگ کانونی‌ها ویژه دوران جمع‌بندی رشته منحصراً زبان را از بخش ضمیمه دریافت کنند.

برنامه ویژه جمع‌بندی ویژه منحصرا زبان

سلام

داوطلبین گروه منحصراً زبان می‌توانند برنامه جمع‌بندی کنکور 98 به روش سه روز یک بار رشته منحصراً زبان را از بخش ضمیمه دریافت کنند. 

موفق باشید.