مباحث مشترک روانشناسی نظام‌های قدیم و جدید در کنکور 98

مباحث مشترک روانشناسی کنکور 98 نویسنده: مهسا عفتی روانشناسی کنکور انسانی

مباحث مشترک روانشناسی نظام‌های قدیم و جدید در کنکور 98

مشابهت درس روان‌شناسی فارغ‌التحصیلان و دوازدهم در کنکور 98


نویسنده: مهسا عفتی - دانشجوی حقوق دانشگاه الزهرا


معرفی عکس مطلب: (از راست به چپ)

کارل یونگ، فیلسوف و روانپزشک برجسته سوییسی

زیگموند فروید، پدر دانش روانکاوی

ژَک لَکان، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی که به بازخوانی و تفصیل بسیاری از مفاهیم روانکاوی فروید پرداخت.- روان‌شناسی به عنوان یک علم تجربی شناخته شده که از روش‌ها و ابزارهای دقیق استفاده می‌کند و یکی از اقسام علوم بشری است.

- فرضیه، جمله‌ای خبری است که به صورت خردمندانه‌ای در پاسخ به سؤال طرح می‌شود؛ به عبارت دیگر فرضیه یک حدس اولیة قابل بررسی تجربی دربارة پدیدة مورد نظر است که در صورت تأیید، به قانون یا اصل تبدیل می‌شود.

- هدف علم روان‌شناسی مانند سایر علوم تجربی، توصیف، تبیین، پیش‌بینی و کنترل موضوع پژوهش است.

- اولین هدف در روان‌شناسی علمی، توصیفی دقیق و روشن از مفهوم موردنظر است. توصیف افراد عادی و روان‌شناسان از پدیده‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ روان‌شناسان در توصیف پدیده‌ها دقیق‌اند و سعی می‌کنند تحت تأثیر پیش‌داوری شخصی قرار نگیرند.

- یکی از اهداف؛ علوم تجربی، پیش‌بینی پدیدة موردنظر است. این هدف، زمانی به موفقیت می‌رسد که توصیف و تبیینی دقیق از پدیدة موردنظر انجام گرفته باشد.

- کاربردی‌ترین تعریف روش علمی عبارت است از: «فرایند جستجوی با قاعده و نظام‌دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.»

- مهم‌ترین ویژگی‌های روش علمی عبارتند از: 1- تعریف عملیاتی و 2- تکرارپذیری؛ منظور از «تعریف عملیاتی» این است که در روش علمی، متغیر موردنظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود و منظور از تکرارپذیری این است که در آزمایش‌های مکرر بتوان به نتایج یکسانی دست یافت.

- به دلیل رعایت مسائل اخلاقی و نیز پیچیدگی پژوهش‌های مربوط به انسان، روش علمی همواره با محدودیت‌هایی مواجه است.

- جامع‌ترین تعریف روان‌شناسی عبارت است از: «علم مطالعة رفتار و فرایندهای ذهنی (شناخت)».

- دریافت اطلاعات حسی از طریق گیرنده‌های حسی را احساس می‌گویند.

- توجه، به توانایی ذهنی گفته می‌شود که فرد اطلاعات خاصی را از میان اطلاعات دیگر انتخاب و به پردازش بیشتر آن می پردازد.

- به فرایند تعبیر و تفسیر محرک‌های انتخابی، ادراک گفته می‌شود.

- تفسیرهای صورت گرفته از محرک‌های انتخابی در محفظه‌ای به نام حافظه نگهداری می‌شوند؛ به عبارت دیگر حافظه، عنوانی است که در مورد توانایی انسان برای یادگیری، نگه‌داری، یادآوری و استفاده از اطلاعات و دانش به‌کار برده می‌شود.

- نیمکره‌های مغز و قشر مخ برای مقاصد عملی به چهار قطعة پیشانی، آهیانه‌ای، گیجگاهی و پس‌سری تقسیم می‌شوند.

- قطعة پیشانی، با پردازش حرکت و فرایندهای عالی مانند تفکر سر و کار دارد. قطعة آهیانه‌ای با پردازش تنی - حرکتی سر و کار دارد. قطعة پس‌سری به پردازش اطلاعات دیداری و قطعة گیجگاهی به ادراک اطلاعات شنوایی می‌پردازند.

- پزشکان علاقه‌مند در حوزة روان‌پزشکی، پس از اتمام دورة پزشکی عمومی، حدود 3 - 4 سال در زمینة اختلالات روانی، تشخیص و درمان آموزش می‌بینند؛ متخصصان روان‌پزشکی و اعصاب و روان با استفاده از شیوه‌های دارودرمانی و سایر درمان‌های زیستی به اختلال‌های عمیق روانی، کمک می‌کنند.