چند درصد از کانونی‌ها در آزمون‌های جامع ، وقت اضافی می‌آورند؟

در آزمون 17 خرداد از دانش آموزان و فارغ التحصیلان کنکوری سوال زیر پرسیده شده است: آیا در آزمون‌های جامع ، وقت اضافی می‌آورید؟

چند درصد از کانونی‌ها در آزمون‌های جامع ، وقت اضافی می‌آورند؟

در آزمون 17 خرداد از دانش آموزان و فارغ التحصیلان کنکوری سوال زیر پرسیده شده است:

آیا در آزمون های جامع ، وقت اضافی می آورید؟

در جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان و فارغ التحصیلان ترازهای مختلف به این سوال را مشاهده می کنید.

چند درصد از کانونی‌ها در آزمون‌های جامع ، وقت اضافی می‌آورند؟

همان گونه که در جدول قابل مشاهده است ، حدود 24 درصد از دانش آموزان و فارغ التحصیلان ، هم در دروس عمومی و هم در دروس اختصاصی ، وقت اضافی می آورند. حدود 15 درصد فقط در دروس عمومی و حدود 25 درصد نیز فقط در دروس اختصاصی ، وقت اضافی می آورند. هم چنین حدود 36 درصد از دانش آموزان و فارغ التحصیلان ، در آزمون های جامع ، وقت اضافی نیاورده اند.

رفتار دانش آموزان و فارغ التحصیلان ، کاملا مشابه یکدیگر است اما در هر دو گروه ، پسران کمی بیش از دختران ، وقت اضافی آورده اند.

ترازهای بالاتر از 7000 نیز حدود دو برابر بیشتر از ترازها متوسط ، وقت اضافی آورده و توانسته اند زمان آزمون را مدیریت کنند. هم چنین درصد بیشتری از برترها توانسته اند در هر دو بخش دروس عمومی و اختصاصی ، وقت اضافه بیاورند.

نکته جالب توجه اینکه در هر دو گروه دانش آموز و فارغ التحصیل ، ترازهای بین 5000 تا 6000 ، کمترین میزان وقت اضافی را داشته اند و ترازهای بالاتر یا پایین تر از آنها ، وقت اضافی بیشتری در آزمون های جامع آورده اند.

پیشنهاد می کنیم جهت مدیریت زمان خود در آزمون ها ، مقاله زیر را مطالعه کنید.

مقاله کاظم قلم چی درباره مدیریت زمان در آزمون های جامع