ویژگی آزمون 24خرداد (جامع دوم) فارغ‌التحصیلان تجربی

ویژگی آزمون 24خرداد (جامع دوم) فارغ‌التحصیلان تجربی قابل مشاهده در لینک بالا

ویژگی آزمون 24خرداد (جامع دوم) فارغ‌التحصیلان تجربی

دانش آموزان عزیز وقت شما به‌خیر

ویژگی‌های آزمون 24 خرداد (جامع دوم)‌ فارغ‌التحصیلان تجربی به قرار زیر است:


شایان ذکر است این آزمون 10 سؤال اعتبارسنجی دارد که پاسخ‌گویی به آن‌ها برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

ویژگی آزمون 24خرداد (جامع دوم) فارغ‌التحصیلان تجربی

ویژگی آزمون 24خرداد (جامع دوم) فارغ‌التحصیلان تجربی

موفق باشید.