ارزیابی آزمون 17 خرداد دوازدهم ریاضی

ارزیابیه آزمون 17 خرداد دوازدهم ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی...

ارزیابی آزمون 17 خرداد دوازدهم ریاضی

دانش آموزان کانونی عزیز سلام.

تصویر ضمیمه شده مربوط به ارزیابی آزمون 17 خرداد دوازدهم ریاضی می باشد.

آدرس کانال تلگرامی دوازدهم ریاضی: https://t.me/riyazikanoonارزیابی آزمون 17 خرداد دوازدهم ریاضی