فیلم حل سؤالات آزمون 17خرداد 98 دروس تخصصی انسانی

در این فیلم ها، سوالات آزمون 17 خرداد 98 ، دروس تخصصی رشته انسانی حل شده اند:

فیلم حل سؤالات آزمون 17خرداد 98 دروس تخصصی انسانی

در این فیلم ها، سوالات آزمون 17 خرداد 98 ، دروس تخصصی رشته انسانی حل شده اند:


ادبیات اختصاصی: حمید محدثی


اقتصاد: سارا شریفی


ریاضیات: محمد بحیرایی


عربی اختصاصی: سید محمدعلی مرتضوی