فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 خرداد 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 17 خرداد 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 خرداد 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 17 خرداد 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی : علی اصغر شریفی


زیست : محمد امین بیگی - وحید شهنواز


فیزیک : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی


شیمی : حامد اسماعیلی - مهران رنجبر


فایل های ضمیمه

حل سوالات 126 تا 135 ریاضی
حل سوالات 136 تا 145 ریاضی
حل سوالات 146 تا 155 ریاضی
حل سوالات 156 تا 160 زیست شناسی
حل سوالات 161 تا 165 زیست شناسی
حل سوالات 166 تا 170 زیست شناسی
حل سوالات 171 تا 175 زیست شناسی
حل سوالات 176 تا 180 زیست شناسی
حل سوالات 181 تا 185 زیست شناسی
حل سوالات 186 تا 190 زیست شناسی
حل سوالات 191 تا 195 زیست شناسی
حل سوالات 196 تا 200 زیست شناسی
حل سوالات 201 تا 205 زیست شناسی
حل سوالات 206 تا 220 فیزیک
حل سوالات 221 تا 228 فیزیک
حل سوالات 229 تا 235 فیزیک