کامنت دانش آموزان:آزمون کانون بخشی از زندگی دانش آموزان

با توجه به بازه‌ی امتحانات نهایی و سه هفته ای شدن فاصله‌ی بین دو ازمون عده ای دانش آموزان از بهم ریختگی برنامه‌ی زندگی و مطالعه‌ی خود به همین علت صحبت میکنند.

کامنت دانش آموزان:آزمون کانون بخشی از زندگی دانش آموزان

با توجه به بازه ی امتحانات نهایی و سه هفته ای شدن فاصله ی بین دو آزمون عده ای از شما  دانش آموزان از بهم ریختگی برنامه ی زندگی و مطالعه ی خود به همین علت صحبت میکنید

. از گفتگوی زیر که از کامنت های شما از صفحه ی مقطع دوازدهم تجربی است کاملا مشخص است ازمون های برنامه ای بخش مهم و تاثیرگذاری در نظم بخشیدن به زندگی و انگیزه ای برای ادامه ی مطالعه ی داوطلبین است.


توجه به مطلب زیر هم میتواند مارا بیشتر با تاثیرات آزمون آشنا کند و اینکه با چه تاثیرات ناخوداگاه و خود آگاهی آزمون های برنامه ای جزئی از زندگی ما میشوند.

تأثیر شگفت‌انگیز آزمون‌های برنامه‌ای

به نمونه ای از این کامنت ها که همراه با حس علاقه به ازمون های کانون با ته مایه ای از توجه به امتحانات پایان سال نیز هست لطفا توجه فرمایید:

کامنت دانش آموزان:آزمون کانون بخشی از زندگی دانش آموزان

از شما عزیزان خواهشمند است اگر تجربه هایی مشابه از تاثیر آزمون های برنامه ای کانون بر نظم زندگی و مطالعه خود دارید لطفا زیر همین پست در کامنت ها بیان کنید.