8 تست تالیفی به قلم رتبه 256 تجربی - زیست یازدهم

8 تست تالیفی به قلم رتبه 256 تجربی(دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران) - زیست یازدهم

8 تست تالیفی به قلم رتبه 256 تجربی - زیست یازدهم

 

در این مطلب سعی شده مطالب مهم زیست یازدهم در قالب 8 تست تالیفی جمع بندی گردد.


امیدوارم استفاده لازم را ببرید.


نویسنده : بهاره اخوت - دانشجوی پزشکی دانشگاه ایرانمطالب بیشتر

مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد