در آزمون‌های جامع کانون، درس «عربی» چگونه تنظیم شده است؟

آزمون‌های جامع کانون (مطابق با کنکور سراسری) در 4 مرحله و در تاریخ‌های 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر برگزار می‌شود. این آزمون ها، یکی از بخش‌های اساسی و اصلی دوران جمع بندی هستند.

در آزمون‌های جامع کانون، درس «عربی» چگونه تنظیم شده است؟

آزمون های جامع کانون (مطابق با کنکور سراسری) در 4 مرحله و در تاریخ های 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر برگزار می شود. این آزمون ها، یکی از بخش های اساسی و اصلی دوران جمع بندی هستند.

در طراحی و تنظیم این آزمون ها در درس «عربی» چند موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته اند:


1) نکات استفاده شده در سؤالات، همگی بر اساس محتوای کتاب درسی نظام جدید هستند و با متن کتاب درسی، قابل پاسخگویی اند.


2) تعداد سؤالات از مباحث مختلف به شکل جدول زیر توزیع شده است:

در آزمون‌های جامع کانون، درس «عربی» چگونه تنظیم شده است؟

3) سعی شده است تنوع سؤالات، تیپ ها و بودجه بندی به نوعی باشد که دانش آموزان عزیز، برای آزمون سراسری کاملا آماده شوند.


4) سطح دشواری آزمون ها همگی متعادل و بر مبنای میانگین کنکورهای سراسری 3 سال اخیر تنظیم شده است.


دوستان عزیز! اکنون که از ساختار و نحوه‌ی چینش آزمون در آزمون های جامع آگاه شدید، می توانید با آرامش در این چهار آزمون شرکت نمایید و سعی کنید به کمک تکنیک های مدیریت زمان (زمان های نقصانی، ضربدر و منها و استراتژی بازگشت) بهترین تمرین را برای آزمون سراسری داشته باشید.