کنکور 98

خلاصه نکات تاریخ هنر ایران- فصل یازدهم

خلاصه نکات مربوط به درس تاریخ هنر ایران- مبحث هنر و تمدن ایران در اواخر سده‌ی هشتم و نهم هجری- منطبق با مباحث آزمون 7 تیر دهم و دوازدهم هنرستان

خلاصه نکات تاریخ هنر ایران- فصل یازدهم

هنر و تمدن ایران در اواخر سده‌ی هشتم و نهم هجری

- ورود هنر کتاب‌­آرایی و نگارگری به عصر طلایی خود در دوره‌­ی تیموری

- مراکز عمده‌­ی هنر تیموریان  سمرقند، شیراز و هرات

- اوج الگوی مدرسه­‌سازی در زمان تیموریان توسط معماری به نام قوام‌­الدین شیرازی 

- مهم‌­ترین تحول نگارگری در ادامه‌ي مكتب شيراز  با تسلط رنگ قرمز و تداوم سنت هنری دوران جلایری است كه با تسلط رنگ آبی در مکتب هرات به کار می­‌رود.

- ویژگی بارز نقاشی این دوره: ایجاد کمال تعادل در اندازه‌­ها، ترکیب‌­بندی و رنگ‌­آمیزی فاخر

- تداوم نگرش هنری مکتب هرات:                  

1- در مکتب ترکمانان

2- در مکتب تبریز در دوره‌­ی صفوی (به دلیل حضور بهزاد)

3- در مکتب بخارا (به دلیل حضور شاگردان بهزاد)

- انواع آثار چینی ایران در دوره‌­ی تیموری:

1- نمونه‌­هایی با قلم‌­گیری تیره در زیر لعاب شفاف فیروزه­ای و سبز

2- نقاشی با رنگ‌­های مختلف در زیر لعاب شفاف بی­رنگ

3- نقاشی زرین فام در قالب اشیای تزیینی و کاربردی و کاشی


سعید کمالو