آشنایی با نمادهای تخت جمشید-گوپَت و هما

یکی از آثار باستانی کشورمان، تخت جمشید است که سازه‌های سنگی مختلفی در آن دیده می‌شود. در زیر یکی با یکی از این سازه‌ها آشنا می‌شویم.

آشنایی با نمادهای تخت جمشید-گوپَت و هما

نمادهای تخت جمشید : گوپَت


آشنایی با نمادهای تخت جمشید-گوپَت و هما


موجودی است با سر انسان . بدن گاو که گاهی بال هم دارد. این حیوان را در قدیم یک موجود بهشتی و نشانه ی عقل و دانایی می دانستند. بعضی از تاریخ دانان فکر می کنند که نام این موجود “گوپَت” یا “گوپَت شاه” بوده است. بعضی هم آن را “هَدَیوُش” صدا می کنند. عده ای هم آن را ابوالهول می نامند. این موجود خیالی آن قدر مهم بوده که مجسمه اش را در یکی از دروازه های معروف تخت جمشید گذاشته اند.

نمادهای تخت جمشید :هما 

آشنایی با نمادهای تخت جمشید-گوپَت و هما


هما یک پرنده است . پرنده ای که بدنش شبیه شیر است و دو تا بال مثل عقاب دارد و پرواز می کند. برای ایرانی های قدیم، هما پرنده ی خوشبختی و شیر نشانه ی قدرت و پادشاهی بود. در کتاب های خیلی قدیم ایران باستان نام “چَمروش” آمده است. می گویند : چمروش در کوه البرز زندگی می کرد تا در صورت حمله ی دشمن به ایران با آنها مبارزه کند . چون این پرنده همیشه در بلندی زندگی می کرد و از آن بالا همه چیز را می دید، مجسمه اش  در کاخ تخت جمشید، بالای ستون ها گداشته اند. اگر به موزه هم بروید می توانید چمروش یا هما را ببینید.

نظر شما راجع به اين مطلب چيست؟در زير درج نماييد.

منبع :