کنکور 98

قصه کوتاه روباه و انگور

یکی از راه‌های تقویت مهارت خواندن و نوشتن در کودکان، خواندن داستان است. در زیر یک داستان کوتاه آورده شده است.

قصه کوتاه روباه و انگور

قصه کوتاه روباه و انگورقصه کوتاه روباه و انگور


قصه کوتاه روباه و انگور


منبع :

فایل های ضمیمه