کنکور 98

5 مهارت ویژه‌ی دوران جمع بندی

تفاوتهای دوران جمعبندی باید در روش دانش آموزان نیز تجلی یابد این دوران بیشتر جنس مهارتی دارد به همین دلیل دانش اموزان علاوه بر دانش باید بر مهارتهای اجرایی خود نیز تمکز نمایند

5 مهارت ویژه‌ی دوران جمع بندی


5 مهارت ویژه دوران جمعبندی

تفاوتهای دوران جمعبندی باید در روش دانش آموزان نیز تجلی یابد این دوران بیشتر جنس مهارتی دارد  به همین دلیل دانش آموزان علاوه بر دانش باید بر مهارتهای اجرایی خود نیز تمکز نمایند

1-مهارت خودآگاهی                                        

 وقتی میدانید چه کارهایی را نباید انجام دهید تمرکز شما  بر روی کارهایی که باید انجام دهید مضاعف میشود. به عبارتی تسلط به دانسته ها و نادانسته ها باعث می شود  ذهن شما  طبقه بندی شده و سرعت پردازش آن افزایش یابد. بررسی نتایج گذشته  وتحلیل نتایج دوران جمعبندی کمک میکند بتوانید  برخی تصمیمات را قبل از آزمون بگیرید.

2-  مهارت تصمیم گیری

برای گرفتن تصمیم درست باید انتخابگر باشید و کارها و سئوا لاتی را انتخاب کنید که  با زحمت کمتر بیشترین نتیجه و نمره را عاید شما نمایند. برای اندازه گیری این مهارت  میتوانید درزمانهای استراحت درجه دشواری سئوالات را از نگاه خود با ( + - ×) علامت دار کنید پس از پاسخگویی مشخص میشود که چند درصد  تصمیمات شما قابل قبول است. اجرای تکنیک ضرب در منفی هنگام آزمون دادن نیز یکی از نشانه های تصمیم گیری شماست (قدرت نه گفتن) که به تصمیم های بهتر و کاهش تعداد غلط ها منجر میشود

3- مهارت حل مسئله

یکی از تعریف های حل مسئله اندیشیدن در لحظه عمل است . فکر کردن در شرایط معمولی و شرایط سخت دو مکانیسم متفاوت دارد در شرایط معمولی قدرت انتخاب دارید ولی در شرایط سخت باید بهترین کار را انجام دهید. برای رسیدن به این مهارت باید آزمون دهید و خود را در مقابل عمل انجام شده قرار دهید. از طرفی حل مسئله  به شما نگرش کل به جزء می دهد  به این معنی که  با هر بار آزمون دادن  یک نگاه کلی پیدا میکنید که با تحلیل آزمون می توانید وارد جزئیات شوید. مهارتی که شما هنگام آزمونهای 3 روز یکبار بدست می آورید کمک میکند برای برخورد با شرایط واقعی آماده شوید .

 4 - مهارت ایجاد تعادل میان دقت و سرعت

برنامه ریزی در فاصله های کوتاه سه روز یکبار، سرعت عمل و تمرکز شما توامان افزایش می یابد. اینکه  تمام دروس را در برنامه سه روزه می گنجانید سرعت شما و تکرار آزمون دادن در هر سه روز دقت شما را  افزایش می دهد. این مهارت با وقت کم نیاوردن  و نسبت تعداد تست های صحیح به غلط اندازه گیری میشود

5- مهارت  کنترل استرس

عموما استرس از 3 منبع ناشی میشود.  توقع بیش ازا ندازه توانایی، کمبود زمان و هیجانات ناشناخته. هرسه این موارد با نوشن قابل شناسایی و کنترل هستند.  برای رسیدن به این مهارت  هنگام آزمون در مورد  هدفگذاری چند از 10،  احساسات و زمانهای مورد استفاده خود بنویسید تا مشکلات را از زبان خودتان بشنوید و در صدد حل آنها برآیید. اندیشه های شما در لحظه عمل بسیار ناب هستند آزمونها سه روز یکبار این فرصت را به شما میدهند تا با  نوشتن افکار  قبل  و بعد از اجرای هر آزمون علاوه بر ایجادآرامش  راه حلهای جدیدی بیابید.