ادبیات اختصاصی چهارم انسانی / علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

ادبیات اختصاصی کنکور علوم وفنون ادبی دوازدهم و کنکور محمد فرخی یزدی شخصیت‌های دوره بازگشت ادبی

ادبیات اختصاصی چهارم انسانی / علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی / ادبیات اختصاصی چهارم انسانی


مبحث:

شخصیت های دوره بازگشت و بیداری


تهیه شده توسط:

کامران اله مرادی- دانشجوی حقوق دانشگاه تهران


عکس مطلب: «محمد فرخی یزدی، از شاعران مبارز و انقلابی دوران مشروطیت و اوایل دوران رضاشاه»ادبیات اختصاصی چهارم انسانی / علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی
دوستان عزیز سلام.در این مطلب خلاصه ای از مبحث شخصیت های دوره بازگشت و بیداری از تاریخ ادبیات سوم انسانی / علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی را آماده کرده ایم. در زمان جمع بندی به روش سه روز یکبار یکی از شیوه های یادآوری سریع مطالب و دوره آنها استفاده از خلاصه درس ها و درسنامه های کوتاه (اما جامع) است، امیدواریم این درسنامه برای شما مفید باشد.

ویژگی‌های این مطلب:

1-پوشش حداکثری مطالب کتاب درسی

2- کوتاه بودن محتوا

3- طبقه بندی اطلاعات نموداری تا حد امکاندانلود این درسنامه در فایل ضمیمه

فایل های ضمیمه