علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی / ادبیات اختصاصی چهارم انسانی

علوم و فنون کنکور ادبیات اختصاصی کنکور اختیارات شاعری اختیارات شاعری زبانی

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی / ادبیات اختصاصی چهارم انسانی

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی / ادبیات اختصاصی چهارم انسانی


مبحث:

اختیارات شاعری زبانی


تهیه شده توسط:

کامران اله مرادی- دانشجوی حقوق دانشگاه تهران


عکس مطلب: «هوشنگ ابتهاج (سایه)، از شاعران نامدار معاصر»علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی / ادبیات اختصاصی چهارم انسانی
دوستان عزیز سلام.در این مطلب خلاصه ای از درس پنجم علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی را آماده کرده ایم. در زمان جمع بندی به روش سه روز یکبار یکی از شیوه های یادآوری سریع مطالب و دوره آنها استفاده از خلاصه درس ها و درسنامه های کوتاه (اما جامع) است، امیدواریم این درسنامه برای شما مفید باشد.

ویژگی‌های این مطلب:

1-پوشش حداکثری مطالب کتاب درسی

2- کوتاه بودن محتوا

3- طبقه بندی اطلاعات نموداری تا حد امکاندانلود این درسنامه در فایل ضمیمه

فایل های ضمیمه