جزوه درس فیزیک 2 یازدهم ریاضی از صفحه‌ی 1 الی 32

جزوه درس فیزیک 2 یازدهم ریاضی از صفحه‌ی 1 الی 32...

جزوه درس فیزیک 2 یازدهم ریاضی از صفحه‌ی 1 الی 32

دانش آموزان کنکوری سلام.

جزوه ی ارسالی مربوط کتاب فیزیک 2یازدهم ریاضی میباشد که از صفحات 1 الی 32 کتاب درسی گردآوری گردیده.

تالیف و تنظیم: علی قرغانی

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی