اجرای روش سه روز یکبار: فارغ التحصیلان 79% ،دانش آموزان 68%

با توجه به اهمیت دوران جمع بندی و اجرای روش سه روز یکبار ، در آزمون 27 اردیبهشت از کنکوری‌ها سوال زیر پرسیده شده است آیا روش سه روز یک بار را اجرا خواهید کرد؟از سایت کانون کارنامه می‌گیرید؟

اجرای روش سه روز یکبار: فارغ التحصیلان 79% ،دانش آموزان 68%

با توجه به اهمیت دوران جمع بندی و اجرای روش سه روز یکبار ، در آزمون 27 اردیبهشت از کنکوری ها سوال زیر پرسیده شده است:

آيا روش سه روز يك بار را اجرا خواهيد كرد؟از سايت كانون كارنامه مي گيريد؟

در جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان و فارغ التحصیلان ترازهای مختلف به این سوال را مشاهده می کنید:

اجرای روش سه روز یکبار: فارغ التحصیلان 79% ،دانش آموزان 68%

همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید ، 79 درصد از فارغ التحصیلان و 68 درصد از دانش آموزان اعلام کرده اند که روش سه روز یکبار را اجرا خواهند کرد. هم چنین دو سوم نفراتی که اعلام کرده اند روش سه روز یکبار را انجام می دهند در همه یا بعضی از آزمون ها نیز از سایت کانون کارنامه دریافت می کنند.

به نظر می رسد تجربه حداقل یک سال بیشتر فارغ التحصیلان در کنکور سراسری ، باعث شده آنها اعتماد بیشتری به روش جمع بندی سه روز یکبار داشته و برای جمع بندی آموخته هایشان از این روش استفاده کنند.

در ترازهای برتر نیز درصد اقبال دانش آموزان و فارغ التحصیلان به اجرای این روش به مراتب بیشتر از ترازهای متوسط می باشد. حدود 83 درصد ترازهای بالاتر از 7000 ، روش جمع بندی سه روزیکبار را اجرا می کنند.

لازم به توضیح است برنامه ی آزمون های هماهنگ سه روز یکبار از 25 اردی بهشت آغاز شده است. اگر به هر دلیلی نتوانسته اید از ابتدا و طبق برنامه ی زمان بندی شده در آزمون ها شرکت کنید اشکالی ندارد . شما می توانید دیرتر هم به برنامه ملحق شوید و کارنامه ی آزمون ها را دریافت کنید . پس از آن که گزینه ها را در اپ کانون یا در سایت کانون وارد کردید بلافاصله کارنامه ی اول را دریافت می کنید .کارنامه ی اول شامل درصد و چند از 10 و تصویر پاسخ برگ شماست که در آن پاسخ های اشتباه شما نیزمشخص شده است. کارنامه ی دوم را بیست و چهار ساعت بعد دریافت خواهید کرد . این کارنامه مشخص می کند که در هر درس در کدام دهک قرار دارید . علت این که در این کارنامه ها نمره ی تراز درج نشده ، این است که دانش آموزان شرکت کننده دانش آموزانی جدی تر هستند و اگر نمره ی تراز بین شرکت کنندگان را دریافت کنند نمره ی ترازشان کمتر از آزمون های کانون خواهد شد و ممکن است در ارزیابی جایگاه خود دچار اشتباه شوند . از مقایسه ی دهک هایی که در درس های مختلف به دست می آورید می توانید نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دهید و برای روزهای بعدی بهتر برنامه ریزی کنید . علاوه بر این در کارنامه ی دوم، شما می توانید شماره ی سوال های ساده را که اشتباه پاسخ داده اید یا اصلا پاسخ نداده اید نیزمشاهده کنید.

پیشنهاد می کنیم مقاله کاظم قلم چی درباره جعبه ابزار دوران جمع بندی را از طریق لینک زیر مطالعه کنید.

مقاله کاظم قلم چی: جعبه ابزار دوران جمع بندی

درس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان