کنکور 98

امتحانات و فرصت همراهی بیشتر برای اولیا

اما یک سؤال وجود دارد: اگر این تیم در همه‌ی روزهای سال وجود داشته باشد، موفقیت فرزندمان چند برابر خواهد شد؟ آیا موفقیت او دائمی نخواهد بود؟

امتحانات و فرصت همراهی بیشتر برای اولیا

بخشی از خاطرات کودکی همه‌ی ما پدرها و مادرها، به زمانی برمی‌گردد که هنگام امتحانات، همراه با پدر و مادرمان یک تیم تشکیل می‌دادیم تا آمادگی کاملی برای امتحانات داشته باشیم. به ‌نظر می‌رسد اکنون هم خودمان به‌عنوان پدر و مادر به این کار تیمی در زمان امتحانات باور داریم و می‌دانیم که نقش مهمی در موفقیت فرزندمان ایفا می‌کند.

اما یک سؤال وجود دارد: اگر این تیم در همه‌ی روزهای سال وجود داشته باشد، موفقیت فرزندمان چند برابر خواهد شد؟ آیا موفقیت او دائمی نخواهد بود؟

باید باور کنیم که همراهی ما با دانش‌آموزان فقط مخصوص سال‌های دبستان نیست و این اندیشه باید همواره وجود داشته باشد. فراموش نکنیم که هدف ما موفقیت فرزندمان در تمام مراحل تحصیلی و زندگی است. پس به تیم خودمان افتخار کنیم و همواره یک تیم باشیم.