با ذهن شفاف، یک گام جلوتر هستید

تقارن امتحانات نهایی و دوران جمع‌بندی می‌تواند اتفاقی خوشایند و در راستای اهداف شما باشد.

با ذهن شفاف، یک گام جلوتر هستید

تقارن امتحانات نهایی و دوران جمع‌بندی می‌تواند اتفاقی خوشایند و در راستای اهداف شما باشد. هرچقدر با ذهنی واضح و شفاف به این دوره‌ پا بگذارید، مطمئن باشید در پایان آن یک گام جلوتر از خودتان خواهید بود.

بهتر است زمانی را برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای این دوره‌ی مهم صرف کنید. معلوم کنید که می‌خواهید تمرکز خود را فقط روی امتحانات بگذارید یا به برنامه‌ی دوره‌ی جمع‌بندی اهمیت می‌دهید و در کنار آن به برنامه‌ی امتحانات توجه می‌کنید. همچنین می‌توانید تلفیقی از این دو را داشته باشید. آنچه در این دوره اهمیت مضاعف دارد، وضوح و شفافیت شماست که کمک می‌کند تا با ایمانی عمیق به خودتان و برنامه‌تان پیش بروید.

فراموش نکنید، یک گام جلوتر از خودتان بسیار ارزشمند است.