کنکور 98

همراه همیشگی

پدرها و مادرها در ماه پایانی در کنار بچه‌ها هستند و همراه با آن‌ها در مقابل سختی‌ها می‌ایستند. کنکوری‌های امسال هم به این ارتباط ایمن نیاز دارند.

همراه همیشگی

سال‌ها پیش در صحنه‌ای واقعی در حضور جمعیتی انبوه، مادر شهرام رحیمی، رتبه‌ی ۱ کشور در سال ۸۶، گفت شب‌ها‌ بیدار می‌مانده تا وقتی شهرام به خواب می‌رود، چراغ اتاقش را خاموش کند. نمونه‌های تأثیرگذار زیادی از توجه پدرها و مادرهای دانش‌آموزان موفق و نخبه سراغ دارم. برای نمونه، مادر پویا براهیم‌باستانی، رتبه‌ی ۱ تجربی سال ۹۲، که دندان‌پزشک است، ماه آخر سر کار نرفت و در خانه در کنار پویا ماند. مادر امیررضا پاشاپور، رتبه‌ی ۸ تجربی سال ۹۶، به‌خاطر فرزندش پیش از موعد خود را بازنشسته کرد.

این همراهی عین زندگی است؛ رفتاری که عادت شده است و فضای خانه را با آرامش و امید و حرکت به سوی آینده آکنده می‌کند. پدرها و مادرها در ماه پایانی در کنار بچه‌ها هستند و همراه با آن‌ها در مقابل سختی‌ها می‌ایستند. کنکوری‌های امسال هم به این ارتباط ایمن نیاز دارند.

یادتان باشد، دست‌های پدر و مادرتان را رها نکنید. آن‌ها بیش از هر کس دیگری به سلامتی و شادابی شما می‌اندیشند.