امتحانات نهایی فرصتی بی‌نظیر است

امتحانات نهایی آغاز شده است. این فرصت طلایی و ویژه باعث رشد چشمگیر شما در نتایج آزمون‌ها خواهد شد.

امتحانات نهایی فرصتی بی‌نظیر است

امتحانات نهایی آغاز شده است. این فرصت طلایی و ویژه باعث رشد چشمگیر شما در نتایج آزمون‌ها خواهد شد. در این دوره مباحث سال دوازدهم را که بخش عمده‌ای از کنکور است، مطالعه می‌کنید. اگر درس‌ها را قبلاً کامل خوانده‌اید، در این دوره پس از مروری کوتاه، تا می‌توانید از کتاب ۵۰۰ سؤال تشریحی، مسئله‌ی تشریحی حل کنید. پس از آن طبق برنامه‌ی راهبردی کانون، از کتاب ۱۰ کنکور و ۴ دوره کنکور ۹۷، آزمون جمع‌بندی بدهید.

اگر درس‌ها را تمام نکرده‌اید،‌ پس از مطالعه‌ی کتاب درسی و جزوه‌ی معلم، تا می‌توانید از کتاب ۵۰۰ سؤال تشریحی سؤال حل کنید و خود را برای امتحانات آماده کنید.

اگر فارغ‌التحصیل هستید پس از پشت‌سرگذاشتن دوره‌ی انتقالی، دوره‌ی جمع‌بندی را شروع کنید.