توصیه‌ای به دهمی‌ها و یازدهمی‌ها

امتحانات را جدی بگیرید و از امروز با برنامه‌ی ویژه‌ای کار را شروع کنید. منابع خود را درست انتخاب کنید.

توصیه‌ای به دهمی‌ها و یازدهمی‌ها

امتحانات را جدی بگیرید و از امروز با برنامه‌ی ویژه‌ای کار را شروع کنید. منابع خود را درست انتخاب کنید. در این دوره کتاب‌های‌ سؤالات پرتکرار را که مجموعه‌ای از سؤالات امتحانی مدارس کشور است، تهیه کنید. در این کتاب‌ها پرتکرارترین سؤالات امتحانی که در مدارس مختلف کشور طرح شده و بیشترین فراوانی را دارد، انتخاب شده است. شما با حل این سؤالات آمادگی لازم را برای امتحانات به دست می‌آورید و با برنامه درس می‌خوانید.

کتاب درسی و جزوه‌ی معلم را با دقت بخوانید و پس از آن تا می‌توانید، سؤال تشریحی حل کنید. قرار است در امتحان شرکت کنید و پاسخ مسائل را بنویسید. پس از آن، در هر مبحثی اشکال داشتید، آن را با کمک دوستان یا معلمان خود رفع‌ اشکال کنید.

اردیبهشت زمان مناسبی برای این کار است.