تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (45)

داوینچی، نام اسب گران‌بها و کمیابی است. نقش سفیدرنگی که روی بدنش حک شده است، اسب دیگری را نشان می‌دهد.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (45)


ملخ از نمایی نزدیک

ملخ از نمایی نزدیک


داوینچی، نام اسب گران‌بها و کمیابی است

داوینچی، نام اسب گران‌بها و کمیابی است. نقش سفیدرنگی که روی بدنش حک شده است، اسب دیگری را نشان می‌دهد.


مگس مایو

مگس مایو

این مگس زیبا فقط یک روز عمر می‌کند. این مگس اصلاً چیزی نمی‌خورد و طول عمر کوتاه آن شاید به همین دلیل است.


 مار ببری پشت‌تیغ‌دار

مار ببری پشت‌تیغ‌دار با خوردن قورباغه‌های سمی در دوران بارداری از نوزاد خود مراقبت می‌کند. با خوردن طعمه‌های سمی، سم را در بدن خود نگه می‌دارد و با این کار وقتی نوزادانش به دنیا می‌آید، سمی خواهند بود.