تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (44)

پرنده‌های کنه‌خوار و آنتلوپ‌ها قرن‌هاست که دوستی منصفانه‌ای با هم دارند. کنه‌خوارها بر پشت آنتلوپ‌‌ها سوار می‌شوند و کنه‌ها را از پیکر دوستانشان برمی‌چینند و می‌خورند.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (44)


عنکبوتی زیبا به نام Antilles Pinktoe

عنکبوتی زیبا به نام Antilles Pinktoe


پرنده‌های کنه‌خوار و آنتلوپ‌ها

پرنده‌های کنه‌خوار و آنتلوپ‌ها قرن‌هاست که دوستی منصفانه‌ای با هم دارند. کنه‌خوارها بر پشت آنتلوپ‌‌ها سوار می‌شوند و کنه‌ها را از پیکر دوستانشان برمی‌چینند و می‌خورند.


سگ

انسان و سگ تنها گونه‌هایی هستند که می‌توانند نشانه‌های بصری را از چشم شخص دیگر دنبال و درک کنند. سگ‌ها این کار را هنگام تعامل با انسان‌ها مي‌كنند.


عقاب هارپی

عقاب هارپی می‌تواند با پنجه‌هایش فشاری معادل ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع وارد کند. این نیرو به‌تنهایی می‌تواند بازوی انسان را مانند چوب خشک خرد کند.