تاریخ دوازدهم انسانی؛ درس چهارم

تاریخ دوازدهم انسانی درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی اوضاع اقتصادی فرهنگی .و اتماعی ایران در عصر قاجار

تاریخ دوازدهم انسانی؛ درس چهارم

دانلود درسنامه تاریخ دوازدهم انسانی 


مبحث:

درس اول «اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره قاجار» 


تهیه شده توسط:

کامران اله مرادی- دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانتاریخ دوازدهم انسانی؛ درس چهارم
دوستان عزیز سلام.در این مطلب خلاصه ای از درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی را آماده کرده ایم. در زمان جمع بندی به روش سه روز یکبار یکی از شیوه های یادآوری سریع مطالب و دوره آنها استفاده از خلاصه درس ها و درسنامه های کوتاه (اما جامع) است، امیدواریم این درسنامه برای شما مفید باشد.

ویژگی‌های این مطلب:

1-پوشش حداکثری مطالب کتاب درسی

2- کوتاه بودن محتوا

3- طبقه بندی اطلاعات نموداری تا حد امکاندانلود این درسنامه در فایل ضمیمه

فایل های ضمیمه